Välj en sida

Våra tjänster och priser

Fastighetsförmedling

Vi förmedlar fastigheter, bostäder och fritidsbostäder med lokalkännedom och yrkeskunskap.

Hyresförmedling

Vi hyr ut din bostad, enkelt och effektivt. Med vår goda lokalkännedom hittar vi din hyresgäst utan att du behöver anstränga dig, överlåt det till oss.

Värderingar

Via oss får du enkelt reda på din fastighets, bostads eller fritidsfastighets aktuella värde. Med många års erfarenhet kan vi garantera en grundlig värdering baserad på jämförelser och dagens marknadssituation.

Köpebrev

När det gäller att göra upp köpebrev och avtal lönar det sig alltid att överlåta till yrkeskunniga personer. Ett bra uppgjort köpebrev minskar risken för eventuella tvister i efterhand. Vi gör upp dina köpebrev och avtal noggrant med flera års erfarenhet. Det är viktigt att redan i förhandlingsskedet göra upp om alla delar som kommer att tas upp i köpebrevet eller -avtalet.

Offentligt köpvittne

Vid överlåtelse av fastighet ska ett köpvittne närvara vid undertecknande av överlåtelsehandlingen. Även ett föravtal om fastighetsköp ska bevittnas av ett köpvittne.

Bouppteckningar

Vid en bouppteckning lönar det sig att så snabbt som möjlig kontakta oss. En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.

Arvskiftet

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Alla arvingar är delägare i den juridiska person som dödsboet utgör. Över arvskifte skall upprättas en handling som skrivs under av delägarna.

Bolagsbildningar

Vi har stor erfarenhet av bolagsregistreringar och bolagsbildningar och har hjälpt många företag till världen. När vi bildar ett bolag för din räkning garanterar vi att samtliga handlingar som krävs för bildandet är korrekta och efter dina önskemål. Ta kontakt så berättar vi mer!

Förmedlingsarvode

Bostadshus och egnahemshus 4,92 %
Radhus- och höghuslägenheter 4,30 %
Objekt i skärgården 4,92 %

Minsta provision för ett uppdrag 3700 €.
Alla priser innehåller 24 % moms och beräknas från det skuldfria priset. (Skuldfritt pris = försäljningspris + eventuell skuldandel.)

Hyresförmedling

Månadshyra x 1,24.
Minsta provision för ett uppdrag är 400 €.

Övriga handlingar

Lagstadgade handlingar 124 €.
Innehåller: Lagfart, Gravitationsbevis, Fastighetsregisterutdrag samt Kartutdrag.

Värderingar

Aktielägenhet 300 – 600€
Egnahemshus 350 – 850€
Objekt i Skärgården 500 – 1000€

Värderingens pris är beroende av objektets läge och omfattning samt på värderingens ändamål och omfång. Större helheter enligt överenskommelse. Ta kontakt för att diskutera närmare angående just ditt objekt och behov. Därtill debiteras eventuella resekostnader samt dokument- och utredningskostnader.

Köpebrev

Aktielokal 400 €
Fastighet 600 €
Köpvittne 120 €

Övrigt

Konsultarbete 124 €/h
Intressebevakningsfullmakt från 250 €
Bouppteckningar från 500 €
Arvsskiften från 370 €
Bolagsbildningar från 190 €

Intresserad av våra tjänster?

Hör av dig till oss, så kan vi berätta mera om våra tjänster och priser eller boka in en träff.

Kontakta oss